Strona główna

Przedmiot konkursu: Instrument ERA Chairs dedykowany jest uniwersytetom i innym instytucjom badawczym, a jego celem jest wsparcie tych jednostek w pozyskaniu i utrzymaniu wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenie zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej jednostki. Stanowiska ERA Chairs powinni obejmować wybitni naukowcy w wybranej (i dowolnej) dziedzinie badań, którzy powołają w jednostce nowy zespół naukowy i będą prowadzić badania na najwyższym światowym poziomie. Przewidywanym efektem takich działań będzie m.in. wzrost doskonałości naukowej jednostki oraz zwiększenie jej skuteczności w pozyskiwaniu dalszego finansowania.
Wspierane działania:
- rekrutacja;
- wynagrodzenie Era Chair Holder i jego/jej zespołu badawczego
- koszty związane z wdrażaniem zmian: szkolenia, spotkania, publikacje, koszty wyposażenia (w niewielkim stopniu, muszą być uzasadnione).
Maksymalny budżet projektu: 2,5 mln EUR na okres do 5 lat
Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną poprzez Participant Portal.