Strona główna

Serdecznie zapraszamy na Europejskie Forum Technologiczne, które odbędzie się w dniach  26 - 27 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
 
Forum będzie otwartą platformą konsultacji z szerokim gronem zainteresowanych stron na temat europejskiej polityki badań i technologii.
Głównymi celami Forum są:
•    dyskusja nad priorytetami europejskiej polityki naukowo-technicznej i mechanizmami finansowania badań i rozwoju technologii, w szczególności przewidywanymi do wdrożenia w ramach siedmioletniego programu Horyzont Europa,
•    analiza synergii między programem Horyzont Europa a innymi programami unijnymi i krajowymi w zakresie badań, innowacji i konkurencyjności,
•    promocja tworzenia  różnego rodzaju sieci i partnerstw – zarówno przez przemysł, naukę jak i władze publiczne - by uniknąć powielania wysiłków i ustanawiać wspólne cele badawcze i rozwojowe,
•    przedstawienie celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski w zakresie badań i innowacji, które winny być osiągnięte w perspektywie do roku 2020 i 2030, oraz dyskusja nad sposobami ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dużych projektów.

 
Program: http://euroforum.iztech.pl/program
Rejestracja: https://konferencje.ptwp.pl/pl/konferencja,277
Więcej: http://euroforum.iztech.pl/

EFT