Strona główna

Konkurs adresowany jest do międzynarodowych konsorcjów zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców z całego świata, w tym doktorantów i pozwala na zdobycie środków na internacjonalizację studiów doktoranckich i szkoleń dla młodych naukowców.

Projekty ITN MSCA mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki zaproponowanej przez wnioskodawców, przy czym wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne. Projekt taki realizowany jest do 48 miesięcy przez konsorcjum kilku instytucji z kilku krajów i zwykle różnych sektorów i branż. Zadaniem konsorcjum jest opracowanie wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców rekrutowanych z całego świata. Początkujący naukowcy są zatrudniani na okres od 3 do 36 miesięcy.

Program składa się z indywidualnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców w poszczególnych instytucjach oraz różnorodnego, ale spójnego programu szkoleniowego, tak w obszarze badawczym projektu, jak i z zakresu dodatkowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy (np. przedsiębiorczość, zarządzanie projektem).

Istnieją trzy rodzaje projektów ITN różniące się założeniami szczegółowymi oraz wymogami co do minimalnego składu konsorcjum:

  • ETN European Training Networks (sieci szkoleniowe) – min. 3 niezależne instytucje z 3 różnych krajów, wspólny interdyscyplinarny i międzysektorowy program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze;  
  • EID European Industrial Doctorates (doktoraty przemysłowe) – min. 2 instytucje z 2 różnych krajów z 2 różnych sektorów; każdy początkujący naukowiec przyjmowany jest na studia doktoranckie i spędza min. 50% czasu u partnera pozaakademickiego;  
  • EJD European Joint Doctorates (wspólne doktoraty) – co najmniej 3 beneficjentów z różnych krajów uprawnionych do nadawania stopnia doktora, utworzenie wspólnego programu studiów doktoranckich z przyznawaniem wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego stopnia doktora.

Do projektu będą rekrutowani początkujący naukowcy (Early Stage Researchers) tj. osoby, które nie posiadają stopnia doktora (wiek nie ma znaczenia) i mają nie więcej niż 4 lata doświadczenia zawodowego (liczone od dnia, w którym naukowiec uzyskał stopień formalnie pozwalający na podjęcie studiów doktoranckich w kraju nadania stopnia lub w kraju, do którego ma wyjechać).

W ramach projektu można również organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu. Finansowanie obejmuje wynagrodzenie rekrutowanych doktorantów (+dodatkowe świadczenia) oraz koszty instytucjonalne związane z badaniami i szkoleniami naukowca oraz z zarządzaniem i kosztami pośrednimi.

Data zamknięcia konkursu: 15 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 CET.

Ogłoszenie  o  konkursie  oraz  dokumentacja  konkursowa  dostępne  są  na  stronie Participant Portal , przez którą składa się również wniosek w wersji elektronicznej: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html