Strona główna

Informujemy, że  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera trzecią rundę naboru kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”.

Eksperci będą wspierać ocenę merytoryczną projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta, w zależności od posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub uprawnień, może ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach jednocześnie.

Nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły. Trzecia runda naboru kandydatów trwa do 5 listopada 2018 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy z ekspertami można znaleźć w dokumentach dostępnych na stronie Fundacji.