Strona główna

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w nawiązaniu do decyzji Komitetu Monitorującego oraz w porozumieniu z Instytucją Krajową Programu ogłosiła nabór projektów do Osi Priorytetowej nr 3:  Edukacja i kwalifikacje (numer naboru 31).

Czytaj więcej