Strona główna

Informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwarła piątą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”.

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. Można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Nabór ma charakter ciągły. Piąta runda naboru rozpoczyna się 22 listopada i potrwa do 28 listopada 2018 r. do godz. 10:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy można znaleźć na stronie: https://www.fnp.org.pl/