Strona główna

Nabór wniosków w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG VA Cz-Pl

Trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Ostateczny termin składania wniosków do VI naboru upływa 18 czerwca 2018 r.

Euroregion Pradziad skoncentrował środki do realizacji projektów w ramach Osi priorytetowych 2 i 4.

Czytaj więcej...

Granty na granty - promocja jakości II

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program "Granty na granty - promocja jakości II", wspierający polskie jednostki naukowe i uczelnie, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

Finansowanie obejmuje:

  • refundację kosztów – związanych z przygotowaniem albo uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego – poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC), albo kosztów, dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe; 
  • przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.

Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od typu wnioskodawcy i została określona w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Nabór wniosków trwa od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 1 marca do 4 kwietnia 2018 r., do godz. 16:30.
Szczegółowe infrmacje są dostępne na stronie internetowej NCBiR.
 
 

Konkurs 1/4.1.2/2018_ RANB w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” PO IR

Informujemy, że 15 lutego 2018 r. NCBiR ogłosiło konkurs nr 1/4/1/2/2018/POIR na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji w załączniku.

Katalog możliwości prowadzenia badań społecznych i humanistycznych (SSH) w H2020

Sieć Punktów Kontaktowych 6. Wyzwania Społecznego H2020 (Europa w zmieniającym się świecie), w ramach projektu Net4Society, opracowała katalog zawierający listę i opisy tematów w konkursach na lata 2018-2019, w których badania Social Sciences and Humanities (SSH) stanowią ważny element projektów.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej KPK.

Konkurs na termomodernizację budynków publicznych w ramach RPO WO 2014-2020

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania: 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków: od 07.03.2018 r. do 14.03.2018 r.

Czytaj więcej...

Konkurs na "Studia dualne" w ramach POWER

logo POWER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.

Czytaj więcej...

Spotkanie poświęcone konkursowi Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 2018 ogłoszonemu w Programie HORYZONT 2020

Informujemy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Politechnice Śląskiej serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone konkursowi Research and Innovation Staff Exchange ogłoszonemu w Programie HORYZONT 2020: Nauka i biznes wymieniają się pracownikami – konkurs RISE 2018 w Programie H2020.

Projekt RISE opiera się na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) w ramach międzynarodowego konsorcjum. Współpraca ma prowadzić do transferu wiedzy oraz pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi.

Spotkanie odbędzie się dnia 09.01.2018 r. w godz. 09:30 – 11:00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=50. 

 

Konkursy istotne dla uczelni w 2018 roku

Poniżej zamieszczamy harmonogram najistotniejszych dla Uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2018 roku.  Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami i rodzajami konkursów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie oraz ewentualnych pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Projektów Europejskich (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Do pobrania: Harmonogram konkursów istotnych dla uczelni w 2018 roku

Szczegółowe harmonogramy naborów wniosków dla wszystkich programów operacyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-na-2018-rok/#/domyslne=1