Strona główna

Konkurs w ramach poddz. 4.1.1 PO KL

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że został ogłoszony konkurs otwarty na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Przedmiotem konkursu jest współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększanie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni. Więcej informacji na stronie:  http://www.ncbir.pl

 

Szkolenie „Rozliczanie wynagrodzeń w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL”

Uprzejmie informujmy, iż trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie pn. „Rozliczanie wynagrodzeń w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL” organizowane w dniu 23 października 2013 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek”  przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7082 .

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konkurs nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w dniu 4 lipca 2013 r. ogłosiło konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.

Nabór wniosków będzie trwał do dnia 4 września 2013 r.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN.

Czytaj więcej...