Strona główna

IV Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1

W ramach konkursu Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o maksymalnej wartości dofinansowania 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2629 zł.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW: 12.12.2019 r. – 19.12.2019 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w ww. terminie. Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://rpo.opolskie.pl/?p=37193

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.

IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1

W ramach konkursu Wnioskodawcy zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2629 zł.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 09.12.2019 r. – 16.12.2019 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w ww. terminie. Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://rpo.opolskie.pl/?p=37081

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.

Spotkanie informacyjne dot. programu Horyzont 2020, Opole dn. 27.11.2019

Biuro Projektów Europejskich Politechniki Opolskiej zaprasza na spotkanie informacyjne, w trakcie którego dowiedzą się Państwo:

Co oferuje nowy portal Komisji Europejskiej Funding and Tender Opportunities?

Jak zostać ekspertem oceniającym międzynarodowe wnioski projektowe i czy to się opłaca?

Gdzie na portalu znaleźć partnerów do swojego projektu?

Kiedy składać wnioski na finansowanie badań w projektach międzynarodowych?


• Prowadzący:   Anna Łukaszkiewicz-Kierat i Agnieszka Wyżgolik – specjalistki z Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechniki Śląskiej.
• Termin:           29 listopada 2019 (piątek), godz. 10.00-12.00
• Miejsce:          Sala Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki nr 101, bud. 4, ul. Prószkowska 76, Opole.

 Prosimy o zgłoszenia drogą maliową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 77  449 8867 do dnia 27 listopada 2019.

Granty i stypendia - listopad 2019

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania.

Nabór wniosków w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe w programie Horyzont 2020 do 22.01.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków dla 43 tematów konkursowych zaplanowanych na 2020 rok  w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka w ramach programu Horyzont 2020.

Termin zamknięcia naboru wniosków do tematów jednoetapowych oraz pierwszego etapu tematów dwuetapowych upływa 22 stycznia 2020 r.

Więcej informacji znajduje się w notatce na temat naboru.

 

 

Konkurs 3/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Lubelskim pn. „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”, 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 Wnioski składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego od 15 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:

1) od 15 listopada do 16 grudnia 2019 r.,

2) od 17 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: http://www.poir.gov.pl/nabory/1-67/

Więcej informacji w notatce.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).

Konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Celem konkursu Szybka ścieżka „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska”,  jest wyłonienie do dofinansowania projektów z zakresu innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR  w szczególności jest nim poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Czytaj więcej...

Szkolimy się z funduszy europejskich

Informujemy, że w dniu 22.10.2019 roku odbyło się zamknięte szkolenie pod nazwą: „Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany obowiązujące od 09.09.2019 r.”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro Projektów Europejskich a poprowadziła je Pani Ingrid Szrajer - Ekspertka Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting. 

   
Trenerka jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz w ramach RPO 2014-2020. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Uczelni bezpośrednio zaangażowani w realizację i rozliczanie projektów UE. 73114477 497480764436815 8672359163348647936 n    
 71949218 439961599984994 2312339263213010944 n Celem spotkania była aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w wytycznych kwalifikowalności projektów realizowanych przez Uczelnię w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020.
Szkolenie poprowadzone było w formie interaktywnych warsztatów, podczas których wykorzystano różnorodne metody szkoleniowe: prezentację multimedialną, analizę przypadków, ćwiczenia, dyskusję oraz indywidualne konsultacje.
Szkolenie spotkało się z bardzo przychylnym odbiorem przez wszystkie uczestniczki.
   

73177917 2445363465675388 4091948323676618752 n 
   
       

Granty i stypendia - październik 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

KONKURS nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.

Konkurs jest zamknięty i nie jest prowadzony w rundach.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 28.10.2019 r. (godz. 8:15) – 28.11.2019 r. (godz. 14:00).

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 80 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 77 600 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%, wkład własny 3%. Jednocześnie, maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28% wartości projektu.

Szczegółowe informacje TUTAJ