Strona główna

Przewodnik o konkursach związanych z ICT w programie Horyzont 2020

Prace nad technologiami ICT i ich zastosowaniem finansowane są przez Komisję Europejską w ramach wszystkich trzech filarów programu Horyzont 2020. Aby ułatwić potencjalnym wnioskodawcom poruszanie się po tematach związanych z tą tematyką, KE przygotowała przewodnik o konkursach 2018-2020: Guide to ICT-related activities in WP2018-20 A4 PAPER.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej KPK.

 

Szkolenia i warszaty dot. programu Horyzont 2020, Gliwice

RPK Politechnika Śląska organizuje w najbliższym czasie następujące szkolenia dot. programu Horyzont 2020:

  1. „Horyzont 2020 – przygotowanie wniosku w projekcie badawczo-innowacyjnym”, Gliwice. 30.11.2017 r. Szczegóły dostępne na stronie internetowej RPK.
  2. „Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020”, Gliwice, 15.12.2017 r. Szczegóły dostępne na stronie internetowej RPK.

Czytaj więcej...

Konkurs na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” POWER

NCBiR ogłosiło konkurs  w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty dot. opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji

Czytaj więcej...

Warsztaty „Horyzont 2020 – przygotowanie wniosku w projekcie badawczo-innowacyjnym”

Serdecznie zachęcamy do udziału w organizowanych przez RPK Politechnika Śląska  warsztatach, które odbędą się 30.11.2017 r. w godzinach 09:00 - 15.00 w auli J Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18B, Gliwice

Podczas spotkania dowiesz się, min. dzięki ćwiczeniom praktycznym:

  • czym jest Horyzont 2020, jakie projekty mogą być w ramach niego finansowane,
  • jak wygląda dokumentacja konkursowa i jak się w niej odnaleźć,
  • jak stworzyć odpowiednie konsorcjum, gdzie znaleźć partnera,
  • jak wyglądają formularze wniosku,
  • co podkreślać, a czego unikać przy pisaniu wniosku projektu badawczo-innowacyjnego,
  • jakie są kryteria oceny wniosków.

Program spotkania oraz rejestracja: http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=46

Nowe konkursy w Horyzoncie 2020

UW ślad za opublikowaniem nowych Programów Pracy w programie Horyzont 2020, Komisja Europejska otworzyła nowe konkursy w niemal wszystkich obszarach H2020. Priorytetami w badaniach naukowych i innowacjach, które Komisja chce finansować w latach 2018-2020 są: czysta energia, gospodarka niskoemisyjna i o obiegu zamkniętym, digitalizacja europejskiego sektora przemysłu i usług, bezpieczeństwo i migracja. Szczegóły nowych konkursów znajdują się  na Participant Portal.

Nabór wniosków na współpracę instytucji i społeczności w ramach INTERREG VA Cz-Pl

Uprzejmie informujemy, że termin składania propozycji projektowych w ramach Programu Operacyjnego INTERREG VA Republika Czeska-Polska w ramach osi priorytetowej 4: Współpraca instytucji i społeczności mija 21 grudnia 2017 r., natomiast zakończenie naboru pełnych wniosków projektowych zaplanowano na 7 marca 2018 r. Alokacja na nabór wniosków: 54 519 432 euro.

Czytaj więcej...

Szkolenie granty ITN w Programie Horyzont 2020, 17.11.2017 r. Gliwice

Serdecznie zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez RPK Politechnika Śląska pt. Jak zdobyć środki na internacjonalizację studiów doktoranckich i szkoleń dla młodych naukowców – granty ITN MSCA w Programie Horyzont 2020.

Odbędzie się ono dnia 17.11.2017 r. w godz. 09:00 - 11.00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Czytaj więcej...

Zasady finansowania projektów w Horyzoncie 2020, 28.11.2017, Warszawa

Informujemy, że 28 listopada br. w Warszawie odbędzie się szkolenie w ramach „Communication Campaign”, organizowanej przez Komisję Europejską w różnych krajach. Jest to drugie szkolenie tego typu odbywające się w Polsce, poprzednie miało miejsce 13 października 2015 r.

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu i wyjaśnieniu zasad związanych z finansowaniem i rozliczaniem projektów H2020. Adresatem są przede wszystkim służby finansowo-administracyjne zajmujące się zarządzaniem i rozliczaniem projektów z instytucji aktywnych w Programach Ramowych.

Czytaj więcej...

Spotkania brokerskie dla programu Horyzont 2020

Informujemy, że na stronie www Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Politechnice Śląskiej (LINK) znajduje się lista spotkań brokerskich, dzięki którym dowiecie się Państwo o nowych konkursach w ramach programu HORYZONT 2020 i znajdziecie partnera do swojego konsorcjum.