Strona główna

Konkurs 4.3 Współpraca ponadnarodowa POWER

Informujemy, że Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs w ramach Priorytetu IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 kwietnia 2019 r. i kończy 28 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
W załączeniu notatka dotycząca przedmiotowego konkursu.

Konkursy w programie Horyzont 2020

W zestawieniu znajduje się informacja o nadchodzących konkursach wspierających międzynarodową mobilność naukowców w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie oraz 16 tematów związanych z efektywnością energetyczną.

Do pobrania

Granty i stypendia - kwiecień 2019

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony należy kliknąć na wybraną pozycję.

Czytaj więcej.

Dzień z Horyzontem 2020, Warszawa, 4 kwietnia 2019 r.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na Dzień z Horyzontem 2020!
Kiedy: 4 kwietnia 2019 r.
Gdzie: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w konkursach w latach 2019-2020.
W dalszej części wydarzenia będzie można wziąć udział w równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach.
Istnieje również możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK.
Rejestracja dostępna pod linkiem:
Serdecznie zapraszamy!

Konkurs 4.1.1 Strategiczne Programy Badawcze dla Gospodarki POIR - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim "Dolnośląska strefa technologii biomedycznych"

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony konkurs 1/4.1.1/2019 – dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych” w ramach Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
 
Celem konkursu jest m.in. wyłonienie do dofinansowania projektów odpowiadających celom i potrzebom Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Dolnośląskim „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”, sformułowanym w jego Agendzie Badawczej.
 
W ramach konkursu NCBiR prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia (dalej: Zakres tematyczny konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu (RK)).

Czytaj więcej...

Granty i stypendia - marzec 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania.

Konkurs 3 /1.1.1./2019 PO IR - Szybka Ścieżka dla projektów realizujących Program Dostępność Plus

Uprzejmie informujemy, że 28 lutego 2019 r. został ogłoszony konkurs 3/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka dla projektów realizujących Program Dostępność Plus w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  Celem konkursu jest w szczególności poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

W ogłaszanym konkursie dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizujące zasadę dostępności, tj. projekty, których rezultatem są innowacje nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi lub poznawczymi).

Rządowy Program Dostępność Plus na lata 2018-2025 dostępny jest na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/3_1_1_1_2019/Dok_dodatkowe/16_Program_Dostepnosc_Plus.pdf

Czytaj więcej...

Konkurs 2/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka PO IR

Uprzejmie informujemy, że 28 lutego 2019 r. został ogłoszony konkurs 2/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  Celem konkursu jest w szczególności poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Do konkursu mogą przystąpić m.in. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkoleniu dla wnioskodawców Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, które odbędzie się 08.03.2019 r. w sali nr 18 (Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, 45 – 7 58 Opole), o godz. 10.30.


W załączeniu szczegółowy program szkolenia.


Wszystkie zainteresowane osoby, które do tej pory nie zgłosiły chęci udziału w ww. spotkaniu, prosimy o potwierdzenie swojej obecności najpóźniej do 05.03.2019 r. na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 77 449 8355.