Strona główna

Harmonogram konkursów w 2017 roku

Poniżej zamieszczamy harmonogram najistotniejszych dla Uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2017 roku.  Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami i rodzajami konkursów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie oraz ewentualnych pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Zarządzania Projektami (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Do pobrania: Harmonogram konkursów istotnych dla uczelni w 2017 roku

Szczegółowe harmonogramy naborów wniosków dla wszystkich programów operacyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2017-rok/

Nabór projektów w ramach 3 osi priorytetowej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Informujemy, że ogłaszono nabory projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W ramach osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje termin złożenia propozycji projektowej mija 01.04. 2017 r. natomiast wniosku projektowego 15.06.2017 r.  W ramach osi 3 wspierane będą następujące rodzaje działań:

1. Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia

2. Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy

3. Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty.

Minimalna wysokość dofinansowania EFRR: 40 000,01 EUR

Alokacja w ramach naboru: 6 705 882,35 EUR

Minimalny wkład własny: 15%

Więcej informacji na stronie: http://www.cz-pl.eu/ gdzie również zamieszczono zatwierdzony harmonogram naborów wniosków dla osi priorytetowych 1-4.

Ósmy konkurs w programie LIDER

lider logo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w programie LIDER, skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln. 

Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie NCBiR

Konkurs w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

Informujemy, że STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiła I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania: 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Planowany termin składania wniosków aplikacyjnych: od 12.12.2016 r. do 19.12.2016 r.
Więcej informacji na stronie http://rpo.opolskie.pl/?p=19474

Zmiana w programie "Granty na granty: promocja jakości..."

Horyzont2020

Z dniem 7 listopada 2016 r. wprowadza się zmianę w zasadach finansowania programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.

Dotychczasowe zasady ustanowionego z dniem 20 czerwca 2016 r. programu umożliwiały refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego poniesionych (czyli faktycznie wydatkowanych) w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na wybrane wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...

Biuro Zarządzania Projektami

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2016 r. Biuro Funduszy Strukturalnych oraz Biuro Rozwoju i Strategii, funkcjonujące dotychczas niezależnie w ramach DWiR, zostały połączone tworząc BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
Liczymy, że zmiana przyczyni się do usprawnienia procesów aplikowania o środki zewnętrzne.
Poniżej prezentujemy skład osobowy Biura Zarządzania Projektami.

BZP skład

Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Informujemy, że na stronie http://www.power.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf ukazały się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.