Strona główna

Konkurs w ramach POWER

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego 2019 r. został ogłoszony konkurs w ramach Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:
1) co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie   udzielane   jest    na   realizację   projektu,   który   obejmuje  badania  przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania). Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
W załączeniu notatka dot. przedmiotowego konkursu.

Do pobrania: notatka

Mentoring dla pracowników Politechniki Opolskiej nt. możliwości uczestnictwa w projektach międzynarodowych, 26 lutego 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkania mentoringowe z ekspertami  dot. możliwości udziału w projektach międzynarodowych. Zapraszamy zarówno zespoły naukowców, jak i osoby indywidualne zainteresowane udziałem w projektach międzynarodowych, pragnące sprawdzić swój pomysł na projekt. Czas każdego spotkania to 20-30 minut.

Wydarzenie, które odbędzie się w dniu 26 lutego br. organizowane jest przez Biuro Projektów Europejskich Politechniki Opolskiej wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Politechniki Śląskiej

Godzina i miejsce spotkania zostaną podane w późniejszym terminie. 

Wszystkie zainteresowane osoby/zespoły prosimy o zgłaszanie chęci udziału w ww. spotkaniu najpóźniej do 04.02.2019 r. na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dzień informacyjny obszaru Transport w programie Horyzont 2020, Gliwice 23.01.2019

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej zaprasza na spotkanie dot. tematu Inteligentny, zielony i zintegrowany transport w programie Horyzont 2020.
Podczas spotkania dowiedzą się Państwo również z jakich instrumentów finansowych H2020 mogą skorzystać przedsiębiorcy.
Termin: 23 stycznia 2019, godz. 10:00-12:00
Miejsce: Aula Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Banacha 7, 44-100 Gliwice
Zapisy na spotkanie odbywają się poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej: http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=57 

Konkurs POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER 2014 – 2020.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wdrożenie nowych rozwiązań – dzięki współpracy z partnerem zagranicznym – w zakresie poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach.

Czytaj więcej...

Konkursy 6. Wyzwania Społecznego programu Horyzont 2020 „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa" do dnia 14 marca 2019

Tematyka konkursowa podzielona jest na trzy obszary:
1. Migration;
2. Socioeconomic and Cultural Transformations in the Context of the Fourth Industrial Revolution;
3. Governance.
Szczegółowe informacje dostępne są w nowym portalu KE Funding & Tender Opportunities.

Możliwości aplikowania w programie ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020

Poniżej znajdą Państwo opracowanie dotyczące możliwości aplikowania w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 sporządzone przez pracowników Biura Projektów Europejskich.  Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami finansowania badań i innowacji,  rodzajami konkursów i terminami naborów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.
Do pobrania: Możliwości aplikowania Horyzont 2020.

Szkolenie "Mobilność pracowników uczelni w ramach międzynarodowych projektów badawczo – szkoleniowych", Gliwice, 10.01.2019 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej zaprasza na szkolenie „Mobilność pracowników uczelni w ramach międzynarodowych projektów badawczo – szkoleniowych”, które  odbędzie się 10.01.2019r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Podczas spotkania będą poruszane takie zagadnienia jak: wyjazd za granicę pracownika z uczelni, współpraca z naukowcem z zagranicy oraz Europejska Karta Naukowca, a także kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=56.

Rejestracja trwa do dnia 05.01.2019 r.