Strona główna

Spotkanie nt. konkursu Research and Innovation Staff Exchange w Programie Horyzont, Gliwice, 09.01.2019

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej zaprasza serdecznie na spotkanie pt.:  Wymiana pracowników na linii nauka-biznes. Konkurs RISE 2019, które odbędzie się dn. 09.01.2019 r. w godzinach 09:00 – 11:00 w sali konferencyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Projekty RISE opierają się na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, kadra zarządzająca, administracyjna
i techniczna)
w ramach międzynarodowego konsorcjum. Współpraca ma prowadzić do transferu wiedzy oraz pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi. Udział w tych maksymalnie 4-letnich projektach mogą brać zarówno jednostki akademickie, jak i przemysłowe z całego świata.

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo, na czym dokładnie polega realizacja projektu, jakie są wymagania formalne w konkursie, jak wygląda budżet oraz jak przygotować wniosek.

Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Kwiatkowska z Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechniki Śląskiej.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 07.01.2019 r., wyłącznie poprzez formularz na stronie www:

http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=55

 

Konkursy istotne dla uczelni w 2019 roku

Poniżej zamieszczamy Harmonogram najistotniejszych dla Uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2019 roku, opracowany przez pracowników Biura Projektów Europejskich. 
Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami i rodzajami konkursów, co pozwoli lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich.
Do pobrania: Harmonogram

Nabór ekspertek i ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwarła piątą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”.

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. Można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Nabór ma charakter ciągły. Piąta runda naboru rozpoczyna się 22 listopada i potrwa do 28 listopada 2018 r. do godz. 10:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy można znaleźć na stronie: https://www.fnp.org.pl/

 

Nabór projektów dla Osi Priorytetowej 3 Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w nawiązaniu do decyzji Komitetu Monitorującego oraz w porozumieniu z Instytucją Krajową Programu ogłosiła nabór projektów do Osi Priorytetowej nr 3:  Edukacja i kwalifikacje (numer naboru 31).

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne "Dlaczego warto uczestniczyć w programach międzynarodowych w okresie nowej rzeczywistości uczelni wyższych" - Opole, 13 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne pn.: „Dlaczego warto uczestniczyć w programach międzynarodowych w okresie nowej rzeczywistości uczelni wyższych”, organizowane przez Biuro Projektów Europejskich Politechniki Opolskiej wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Politechniki Śląskiej.

Spotkanie odbędzie się  w dniu 13 listopada 2018 r. w godzinach 10:00-12:30 w Sali Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu, budynek nr 4, sala 101.

Z uwagi na różnorodność korzyści jakie niesie ze sobą udział w programach międzynarodowych dla pracowników naukowych Uczelni liczymy na Państwa obecność.

W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniu, uprzejmie prosimy o informację zwrotną do dnia 8  listopada 2018 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszelkie pytania prosimy kierować do pracowników Biura Projektów Europejskich dostępnych pod nr tel. 77 449 8355 lub 77 449 8867.

Program spotkania.

 

KONKURS NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM PN. „SILESIA POD BŁĘKITNYM NIEBEM” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020

Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia jest pobudzenie gospodarki województwa śląskiego do tworzenia rozwiązań minimalizujących przyczyny i skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim w perspektywie do 2026. Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia liczby wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dofinansowanie udzielane jest na projekt obejmujący  tylko badania przemysłowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) i który będzie realizowany poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Konkurs 3/4.1.1/2018  skierowany jest do konsorcjów składających się z:
1.    minimum jednego przedsiębiorstwa (lidera konsorcjum) oraz
2.    minimum jednej jednostki naukowej,przy czym w skład konsorcjum może maks. 5 podmiotów, a co najmniej jeden podmiot musi mieć siedzibę w Województwie Śląskim.Tematy, na których skupiają się działania Wspólnego Przedsięwzięcia, to:

Czytaj więcej...

KONKURS POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 „KONKURS NA MOOC” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020

Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:
1.    kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
2.    masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie MNiSW.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni), która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Czytaj więcej...

Zapraszenie na spotkanie pn.:„Transgraniczna giełda partnerstw Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pn. : „TRANSGRANICZNA GIEŁDA PARTNERSTW PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA”. Giełda Partnerstw odbędzie się 8 listopada 2018 roku w Prudnickim Ośrodku Kultury. Podczas Giełdy zaprezentowane zostaną zasady Programu oraz prowadzenia naborów a także dobre praktyki Programu . Odbędzie się również panel dyskusyjny  i dyskusje w następujących grupach tematycznych: współpraca organizacji i jednostek, turystyka, kultura, nauka.

Zgłoszenia do udziału odbywają się przez stronę internetową: http://www.europradziad.pl/ do 31 października 2018 r. Na stronie Euroregionu znajduje się również szczegółowy program spotkania.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

 

 

WSPÓLNE CENTRUM BADAWCZE - JOINT RESEARCH CENTRE (JRC)

Wspólne Centrum Badawcze jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, z siedzibą główną w Brukseli i koncentruje się na 6 obszarach tematycznych, wpisujących się w strategię Europa 2020, a także Europejską Przestrzeń Badawczą: 1. Unia Gospodarcza i Walutowa 2. Rynek wewnętrzny: wzrost, miejsca pracy, innowacje 3. Gospodarka niskoemisyjna i efektywne wykorzystanie zasobów (środowisko, zmiany  klimatu, energia, transport) 4. Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe 5. Zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i ochrona 6. Ochrona i bezpieczeństwo jądrowe.

Obok centrali w Brukseli, strukturę Wspólnego Centrum Badawczego tworzy 7 instytutów badawczych usytuowanych w 5 krajach europejskich:

Czytaj więcej...