Strona główna

Granty na granty - promocja jakości III

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło trzecią edycję programu Granty na Granty. Jego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.
Wsparcie obejmuje wnioski w kilku programach, m.in. Horyzont 2020 i Euratom. Dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów.
W ramach programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie.
Nabór rozpoczął się 10 czerwca 2019 i będzie prowadzony w trybie ciągłym. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej

Granty i stypendia - czerwiec 2019

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania.

 

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie przepustką do rozwoju kariery naukowej, Gliwice, 11.06.2019 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 11.06.2019 r. w godzinach 09:00 – 11:00 w sali konferencyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Spotkanie poświęcone będzie konkursowi MSCA IF 2019 w programie Horyzont 2020, który daje szansę na długoterminowy wyjazd do zagranicznego ośrodka badawczego lub też na przyjęcie w skład swojego zespołu doświadczonego naukowca z zagranicy.

Czytaj więcej...

Indywidualne stypendia wyjazdowe MSCA IF 2019 w programie Horyzont 2020

11 kwietnia 2019 r. został otwarty konkurs dla doświadczonych naukowców na indywidualne stypendia wyjazdowe w ramach działaniań Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 - MSCA IF 2019. Termin składania wniosków upływa 11 września 2019.

W załączeniu notatka dot. konkursu.

Granty i stypendia - maj 2019

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony wybranego konkursu, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania

Konkurs 4.3 Współpraca ponadnarodowa POWER

Informujemy, że Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs w ramach Priorytetu IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 kwietnia 2019 r. i kończy 28 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
W załączeniu notatka dotycząca przedmiotowego konkursu.

Konkursy w programie Horyzont 2020

W zestawieniu znajduje się informacja o nadchodzących konkursach wspierających międzynarodową mobilność naukowców w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie oraz 16 tematów związanych z efektywnością energetyczną.

Do pobrania

Granty i stypendia - kwiecień 2019

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony należy kliknąć na wybraną pozycję.

Czytaj więcej.

Dzień z Horyzontem 2020, Warszawa, 4 kwietnia 2019 r.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na Dzień z Horyzontem 2020!
Kiedy: 4 kwietnia 2019 r.
Gdzie: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w konkursach w latach 2019-2020.
W dalszej części wydarzenia będzie można wziąć udział w równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach.
Istnieje również możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK.
Rejestracja dostępna pod linkiem:
Serdecznie zapraszamy!

Konkurs 4.1.1 Strategiczne Programy Badawcze dla Gospodarki POIR - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim "Dolnośląska strefa technologii biomedycznych"

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony konkurs 1/4.1.1/2019 – dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych” w ramach Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
 
Celem konkursu jest m.in. wyłonienie do dofinansowania projektów odpowiadających celom i potrzebom Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Dolnośląskim „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”, sformułowanym w jego Agendzie Badawczej.
 
W ramach konkursu NCBiR prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia (dalej: Zakres tematyczny konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu (RK)).

Czytaj więcej...