Strona główna

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W dniu 27 marca 2015 roku ukazał się Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. 

Dokument dostępny jest na stronie http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/

  

Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020.

 Dokument wraz z załącznikami (m.in. Wzorem wniosku o dofinasowanie) dostępny jest na stronie: RPO WO.

 

 

Dostęp do Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych POWER

 Informujemy, że na stronie http://www.power.gov.pl/  dostępny  jest wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W celu napisania wniosku o dofinansowanie projektu należy skorzystać z elektronicznej wersji formularza dostępnej w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych: www.sowa.efs.gov.pl

 Biuro Funduszy Strukturalnych utworzyło w systemie  konto główne Politechniki Opolskiej (jako Wnioskodawcy/Beneficjenta). W tym celu należy zwrócić się do Biura Funduszy Strukturalnych z prośbą o dodanie konta nowego użytkownika. Na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy przesłać następujące dane:

  • Imię i nazwisko użytkownika,

  • Adres e-mail (na który zostanie wysłany link aktywacyjny oraz hasło). 

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w dalszym ciągu obowiązuje procedura opisana w ramach zarządzenia JMR nr 29/2012.

 

Informator o możliwościach finansowania projektów Politechniki Opolskiej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przygotowanego przez zespół Biura Funduszy Strukturalnych Informatora o możliwościach finansowania projektów Politechniki Opolskiej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Informator został przygotowany z myślą o pracownikach Politechniki Opolskiej zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Zawiera przegląd najważniejszych z punktu widzenia uczelni instrumentów wsparcia wdrażanych w perspektywie 2014-2020. Celem niniejszego Informatora jest ułatwienie poruszania się po wielu nowych programach operacyjnych.

.

Harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych UE na 2015 rok

Poniżej zamieszczamy następujące harmonogramy naborów wniosków:

Konieczność upubliczniania ogłoszeń o zamówieniach do 30 tys. euro realizowanych w ramach projektów POKL

 

W związku z ukazaniem się na stronie www Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  Komunikatu w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), przypominamy o konieczności upubliczniania ogłoszeń o zamówieniach do 30 tys. euro realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL).

Czytaj więcej...

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zaakceptowany przez Komisję Europejską

W dniu 13.02.2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Program ten dofinansuje projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców. Jego beneficjenci mogą realizować projekty samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki.

PO IR to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich.

W ramach programu wspierane będzie prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac na rzecz badań i rozwoju, tak samodzielnie, jak i w ramach konsorcjów. Pomoc obejmie także komercjalizację wyników prac B+R i proces ich rynkowego wdrażania.

Finansowanie obejmie również inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która posłuży stworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Fundusze przyczynią się do tworzenia centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Wspierane będą też projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Szczególne znaczenie będą miały przedsięwzięcia w ramach procesu inteligentnej specjalizacji – w dziedzinach stanowiących potencjał rozwojowy kraju i regionów.

Środki z programu będą mogły być też przeznaczone na projekty dużej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej strategicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Konsultacje projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje prowadzone są w dniach 9 - 20 lutego 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz projekty Szczególowego opisu dostępne są na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8106

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WO 2014-2020

Informujemy, iż 26 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2015r. – wersja nr 1.

Niniejszy Harmonogram w trakcie realizacji Programu może ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych.

Dokument znajduje się na stronie internetowej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=14849