Strona główna

Konkurs na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” POWER

NCBiR ogłosiło konkurs  w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty dot. opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji

Czytaj więcej...

Warsztaty „Horyzont 2020 – przygotowanie wniosku w projekcie badawczo-innowacyjnym”

Serdecznie zachęcamy do udziału w organizowanych przez RPK Politechnika Śląska  warsztatach, które odbędą się 30.11.2017 r. w godzinach 09:00 - 15.00 w auli J Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18B, Gliwice

Podczas spotkania dowiesz się, min. dzięki ćwiczeniom praktycznym:

  • czym jest Horyzont 2020, jakie projekty mogą być w ramach niego finansowane,
  • jak wygląda dokumentacja konkursowa i jak się w niej odnaleźć,
  • jak stworzyć odpowiednie konsorcjum, gdzie znaleźć partnera,
  • jak wyglądają formularze wniosku,
  • co podkreślać, a czego unikać przy pisaniu wniosku projektu badawczo-innowacyjnego,
  • jakie są kryteria oceny wniosków.

Program spotkania oraz rejestracja: http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=46

Nowe konkursy w Horyzoncie 2020

UW ślad za opublikowaniem nowych Programów Pracy w programie Horyzont 2020, Komisja Europejska otworzyła nowe konkursy w niemal wszystkich obszarach H2020. Priorytetami w badaniach naukowych i innowacjach, które Komisja chce finansować w latach 2018-2020 są: czysta energia, gospodarka niskoemisyjna i o obiegu zamkniętym, digitalizacja europejskiego sektora przemysłu i usług, bezpieczeństwo i migracja. Szczegóły nowych konkursów znajdują się  na Participant Portal.

Nabór wniosków na współpracę instytucji i społeczności w ramach INTERREG VA Cz-Pl

Uprzejmie informujemy, że termin składania propozycji projektowych w ramach Programu Operacyjnego INTERREG VA Republika Czeska-Polska w ramach osi priorytetowej 4: Współpraca instytucji i społeczności mija 21 grudnia 2017 r., natomiast zakończenie naboru pełnych wniosków projektowych zaplanowano na 7 marca 2018 r. Alokacja na nabór wniosków: 54 519 432 euro.

Czytaj więcej...

Szkolenie granty ITN w Programie Horyzont 2020, 17.11.2017 r. Gliwice

Serdecznie zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez RPK Politechnika Śląska pt. Jak zdobyć środki na internacjonalizację studiów doktoranckich i szkoleń dla młodych naukowców – granty ITN MSCA w Programie Horyzont 2020.

Odbędzie się ono dnia 17.11.2017 r. w godz. 09:00 - 11.00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Czytaj więcej...

Zasady finansowania projektów w Horyzoncie 2020, 28.11.2017, Warszawa

Informujemy, że 28 listopada br. w Warszawie odbędzie się szkolenie w ramach „Communication Campaign”, organizowanej przez Komisję Europejską w różnych krajach. Jest to drugie szkolenie tego typu odbywające się w Polsce, poprzednie miało miejsce 13 października 2015 r.

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu i wyjaśnieniu zasad związanych z finansowaniem i rozliczaniem projektów H2020. Adresatem są przede wszystkim służby finansowo-administracyjne zajmujące się zarządzaniem i rozliczaniem projektów z instytucji aktywnych w Programach Ramowych.

Czytaj więcej...

Spotkania brokerskie dla programu Horyzont 2020

Informujemy, że na stronie www Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Politechnice Śląskiej (LINK) znajduje się lista spotkań brokerskich, dzięki którym dowiecie się Państwo o nowych konkursach w ramach programu HORYZONT 2020 i znajdziecie partnera do swojego konsorcjum.

Horyzont 2020 - nowe programy pracy na lata 2018-2020

Uprzejmie informujemy, że 27 października 2017 roku Komisja Europejska ogłosiła nowe programy pracy w obszarach tematycznych unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 2018–2020 oraz programu Euratom na lata 2018-2020 (komunikat prasowy – LINK). W opublikowanych programach pracy zawarte są tematy i daty rozpoczęcia konkursów w ostatnich trzech latach trwania programów.

Programy pracy znajdują się na stronie Komisji Europejskiej – LINK.

Program Horyzont 2020 rozpoczął się w 2014 r. z budżetem blisko 80 mld euro. Na lata 2018-2020 pozostało do zainwestowania w badania i rozwój 30 mld euro. Komisja ogłosiła, że w ciągu najbliższych trzech lat będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak: bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program Horyzont 2020 ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje, które trafiają na rynek.

Czytaj więcej...

Ankieta dot. rozwoju kariery naukowej w ramach Projektu NAUKOWIEC

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponował nową ustawę i bardzo wiele zmian w szkolnictwie wyższym oraz w badaniach naukowych. Ważne zmiany obejmą młodych pracowników naukowych, w tym doktorantów i studentów. Dotyczyć będą m.in. struktury studiów, zasad kształcenia i rozwoju kariery zawodowej. Dlatego w ramach Projektu NAUKOWIEC została przygotowana ankieta, do wypełnienia której zachęcamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych oraz studentów i ekspertów z zakresu wspierania rozwoju kariery. Ankieta jest dostępna do 20 listopada br.
Więcej informacji  oraz link do ankiety znajdują się na stronie KPK.

Konkurs ERC - Consolidators Grants

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła konkurs na Consolidators Grants – granty na przełomowe badania we wszystkich dziedzinach naukowych. Konkurs jest adresowany do naukowców mających 7-12-letnie doświadczenie, liczone od momentu uzyskania stopnia naukowego doktora.

Termin zamknięcia konkursu upływa 15 lutego 2018 r.


Więcej informacji można znaleźć na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.