Strona główna

Granty i stypendia - marzec 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla naukowców.

Propozycje są podlinkowane, aby przejść do strony należy kliknąć na wybraną pozycję.

Do pobrania.

Konkurs 3 /1.1.1./2019 PO IR - Szybka Ścieżka dla projektów realizujących Program Dostępność Plus

Uprzejmie informujemy, że 28 lutego 2019 r. został ogłoszony konkurs 3/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka dla projektów realizujących Program Dostępność Plus w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  Celem konkursu jest w szczególności poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

W ogłaszanym konkursie dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizujące zasadę dostępności, tj. projekty, których rezultatem są innowacje nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi lub poznawczymi).

Rządowy Program Dostępność Plus na lata 2018-2025 dostępny jest na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/3_1_1_1_2019/Dok_dodatkowe/16_Program_Dostepnosc_Plus.pdf

Czytaj więcej...

Konkurs 2/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka PO IR

Uprzejmie informujemy, że 28 lutego 2019 r. został ogłoszony konkurs 2/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  Celem konkursu jest w szczególności poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Do konkursu mogą przystąpić m.in. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkoleniu dla wnioskodawców Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, które odbędzie się 08.03.2019 r. w sali nr 18 (Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, 45 – 7 58 Opole), o godz. 10.30.


W załączeniu szczegółowy program szkolenia.


Wszystkie zainteresowane osoby, które do tej pory nie zgłosiły chęci udziału w ww. spotkaniu, prosimy o potwierdzenie swojej obecności najpóźniej do 05.03.2019 r. na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 77 449 8355.

Konkurs w ramach POWER

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego 2019 r. został ogłoszony konkurs w ramach Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:
1) co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie   udzielane   jest    na   realizację   projektu,   który   obejmuje  badania  przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania). Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Politechnice Opolskiej).
 
W załączeniu notatka dot. przedmiotowego konkursu.

Do pobrania: notatka

Mentoring dla pracowników Politechniki Opolskiej nt. możliwości uczestnictwa w projektach międzynarodowych, 26 lutego 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkania mentoringowe z ekspertami  dot. możliwości udziału w projektach międzynarodowych. Zapraszamy zarówno zespoły naukowców, jak i osoby indywidualne zainteresowane udziałem w projektach międzynarodowych, pragnące sprawdzić swój pomysł na projekt. Czas każdego spotkania to 20-30 minut.

Wydarzenie, które odbędzie się w dniu 26 lutego br. organizowane jest przez Biuro Projektów Europejskich Politechniki Opolskiej wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Politechniki Śląskiej

Godzina i miejsce spotkania zostaną podane w późniejszym terminie. 

Wszystkie zainteresowane osoby/zespoły prosimy o zgłaszanie chęci udziału w ww. spotkaniu najpóźniej do 04.02.2019 r. na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dzień informacyjny obszaru Transport w programie Horyzont 2020, Gliwice 23.01.2019

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej zaprasza na spotkanie dot. tematu Inteligentny, zielony i zintegrowany transport w programie Horyzont 2020.
Podczas spotkania dowiedzą się Państwo również z jakich instrumentów finansowych H2020 mogą skorzystać przedsiębiorcy.
Termin: 23 stycznia 2019, godz. 10:00-12:00
Miejsce: Aula Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Banacha 7, 44-100 Gliwice
Zapisy na spotkanie odbywają się poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej: http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=57