English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący zasad ralizacji zadań fninansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Projekt ustawy został przedłożony przez Ministra Funduszy Polityki Regionalnej.

Regulacjie pozwola Polsce wykorzystać Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

Więcej informacji można znaleźć na: Portal Funduszy Europejskich