English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Informujemy, że do 31 marca 2022 roku Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór na projekty pozakonkursowe w ramach Działania 2.3.2

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

Więcej informacji, w tym niezbędne dokumenty, dostępne po kliknięciu w odnośnik:
Nabór - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego