English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

23 marca 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 jako pierwszy z programów transnarodowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu

Polska strona programu