English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Informujemy, iż do 21 września 2022 trwa nabór międzynarodowych projektów w ramach partnerstwa Key Digital Technologies (KDT) z programu Horyzont Europa.

Dofinansowanie można otrzymać na badanie przemysłowe i prace rozwojowe.

Poziom dofinansowania ze środków UE to maksymalnie 35%. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro. W przypadku organizacji badawczej dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych, jeśli projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie konkursu i w załączonej notatce.