English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Komisja Europejska 1 czerwca 2022r. zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). To krok na drodze do wypłat środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Kolejnym etapem jest decyzja Rady UE oraz negocjacje i podpisanie umowy finansowej z UE.  W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano realizację reform i inwestycji w następujących obszarach:

1.Odporność i konkurencyjność gospodarki.

2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

3. Transformacja cyfrowa.

4. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.

5. Zielona, inteligentna mobilność.

Wokół ww. pięciu komponentów koncentruje się wsparcie na rzecz przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz innych podmiotów społeczno-gospodarczych. Adresatami proponowanych działań w ramach KPO są obywatele, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, instytucje publiczne oraz podmioty spoza systemu administracji publicznej.

Bieżące informacje nt. procesu przyjmowania KPO są dostępne na stronie KPO oraz na Portalu Funduszy Europejskich.