English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

2 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.

W programie uczestniczy 9 państw: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja oraz Norwegia.

Program jest skierowany do władz i instytucji publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu.

Oficjalna strona Programu jest dostępna tutaj.

Informacje o Programie w języku polskim są dostępne w Serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.