English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Informujemy o zaproszeniu Komisji Europejskiej do składania wniosków w ramach konkursu “Innowacje społeczne na rzecz sprawiedliwej zielonej i cyfrowej transformacji” finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS+.

 Celem konkursu jest opracowanie i przetestowanie zintegrowanych i integracyjnych podejść do innowacji społecznych – w szkołach lub ośrodkach szkoleniowych, w pracy lub w społecznościach lokalnych lub w innych środowiskach – w celu wspierania sprawiedliwej ekologicznej i cyfrowej transformacji.

Oferty muszą być złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 2 wnioskodawców z 2 różnych kwalifikujących się krajach.

Projekt powinien trwać od 12 do 24 miesięcy.

Budżet projektu powinien wynieść od 200 000 euro do 1 000 000 euro.

Poniesione koszty projektu zostaną zwrócone według stawki finansowania ustalonej w Umowie o Dotację (90%).

Termin nadsyłania wniosków do KE upływa 2 sierpnia 2022 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego.

W załączeniu notatka na temat konkursu.

Szczegółowe informacje (w języku angielskim) dostępne są pod adresem: Strona Komisji Europejskiej.