English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

30 czerwca 2022 r. oficjalnie zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 określa założenia pomocy z Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W sumie to prawie 76 miliardów euro wsparcia rozwoju Polski i poszczególnych regionów.

Na polski budżet Umowy Partnerstwa składa się pięć funduszy unijnych, z których zostaną sfinansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia. Są to :

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 47,4 mld euro
 • Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 12,9 mld euro
 • Fundusz Spójności (FS) – 11,3 mld euro
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,8 mld euro
 • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) – 0,5 mld euro

Przyznane Polsce pieniądze będzie trzeba wydać w oparciu o sześć Celów Polityki Spójności:

 1. bardziej inteligentna Europa – 12,9 mld euro
 2. bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa – 21,9 mld euro
 3. lepiej połączona Europa – 15,7 mld euro
 4. bardziej społeczna Europa – 16,6 mld euro
 5. Europa bliżej obywateli – 2,4 mld euro
 6. sprawiedliwa transformacja – 3,7 mld euro.

Więcej informacji jest dostępnych na  Portalu Funduszy Europejskich.