English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). To największy program krajowy w całej UE, którego celem jest poprawa warunków dla zrównoważonego rozwoju kraju poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej.

Łączna kwota przeznaczona na inwestycje i przedsięwzięcia wynosi prawie 29,3 mld euro (z czego 24,2 mld euro z funduszy UE). 

Informacje dotyczące zatwierdzonego Programu są dostępne na Portalu Funduszy Europejskich.