English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło ostatni już konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,  Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe. 

Notatka dotycząca konkursu.

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie internetowej.