English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Informujemy, że w dniu 21.11.2022 r. ukazały się Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Dokument dostępny jest na stronie www https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027/
Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST.
Wytyczne będą stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem.