English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Informator został przygotowany z myślą o pracownikach Politechniki Opolskiej, zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027.

Zawiera przegląd najważniejszych, z punktu widzenia Uczelni, instrumentów wsparcia.

Opracowanie przygotowano na podstawie dokumentów programowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Życzymy owocnej lektury oraz wielu pomysłów i inicjatyw projektowych - INFORMATOR.