English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Informujemy, że w dniu 08.02.2023 roku zostało opublikowane Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie Planu równości płci dla Politechniki Opolskiej.

Z treścią zarządzenia można zapoznać się tutaj.
Natomiast Plan równości płci dla Politechniki Opolskiej dostępny jest tutaj.

Niniejszy dokument jest niezbędny m.in. w kontekście aplikowania o środki UE z Programu Ramowego Horyzont Europa.
W programie tym wprowadzono bowiem od 2023 roku posiadanie Planów Równości Płci jako kryterium kwalifikowalności projektów – nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania w tym programie przez instytucje publiczne, jeśli nie posiadają one GEP (Gender Equality Plan).

Zachęcamy do zapoznania się z powyższym dokumentem.