English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Informujemy, że w dniu 09.02.2023 roku ukazał się Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) FERS to dokument, który systematyzuje zapisy programu, ale nie zmienia jego zakresu. Przykładowo, SZOP wprowadza podział typów projektów zaplanowanych w programie na działania, wskazuje, jakie Instytucje Pośredniczące będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych działań, a także jakie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. Informuje również m.in. o poziomie dofinansowania czy limicie wydatków w ramach tzw. cross-financingu, a także wskaźnikach przyporządkowanych do poszczególnych działań.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pod linkiem: https://www.rozwojspoleczny.gov.pl/media/114437/SZOP.pdf