English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

UWAGA: Aktualizacja dokumentacji dla naboru pt. „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” w ramach FERS https://www.gov.pl/web/ncbr/aktualizacja-dokumentacji-dla-naboru-pt-ksztalcenie-na-potrzeby-branz-kluczowych-w-ramach-fers

Informujemy, że w dniu 8 maja 2023 r. NCBiR ogłosiło konkurs numer FERS.01.05-IP.01-001/23 Kształcenie na potrzeby branż kluczowych, z terminem aplikowania do 10 lipca br.

Celem naboru jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby wskazanych w założeniach naboru branż kluczowych dla rozwoju gospodarki, tj. energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport. Dofinansowanie udzielane jest na realizację kompleksowych programów wsparcia skierowanych do studentów i kadry prowadzącej dydaktykę na kierunkach studiów objętych projektem.

Więcej informacji na temat naboru dostępne jest na stronie:  Kształcenie dla branż - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Spotkanie informacyjne na temat naboru – w formule stacjonarnej – zaplanowano na 18 maja 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79): Kształcenie na potrzeby branż kluczowych -  Kształcenie na potrzeby branż kluczowych - spotkanie informacyjne dotyczące naboru konkurencyjnego w ramach FERS - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Regulaminu funduszy strukturalnych, programów Unii Europejskiej oraz przedsięwzięć i inicjatyw europejskich w Politechnice Opolskiej (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 32/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu funduszy strukturalnych, programów Unii Europejskiej oraz przedsięwzięć i inicjatyw europejskich w Politechnice Opolskiej).

Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.