English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Informujemy, że w dniu 15 maja 2023 r. NCBiR ogłosiło konkurs Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę (numer FERS.01.05-IP.08-002/23) z terminem aplikowania do 17 lipca br.

Celem naboru konkurencyjnego jest realizacja działań przyczyniających się do podnoszenia kwalifikacji lub kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę na uczelni, a także kompetencji lub kwalifikacji doktorantów.Działania planowane do realizacji w projekcie muszą obligatoryjnie prowadzić do uzyskania lub podniesienia przez kadrę lub doktorantów, wszystkich poniżej wskazanych kwalifikacji lub kompetencji: dydaktycznych (w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz metodyki kształcenia), cyfrowych, na rzecz zielonej transformacji. Poza ww. obligatoryjnymi kwalifikacjami lub kompetencjami, istnieje możliwość realizowania w ramach projektu również wsparcia podnoszącego kwalifikacje lub kompetencje kadry prowadzącej dydaktykę u wnioskodawcy lub partnera (jeśli dotyczy) w zakresie projektowania uniwersalnego, przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych i innych kompetencji merytorycznych.

Więcej informacji na temat naboru dostępne jest na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/rozwoj-kwalifikacji-i-kompetencji-kadry-realizujacej-dydaktyke

Spotkanie informacyjne – w formule stacjonarnej – zaplanowano na 29 maja 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79): Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursach obowiązuje procedura określona w Regulaminie Regulaminu funduszy strukturalnych, programów Unii Europejskiej oraz przedsięwzięć i inicjatyw europejskich w Politechnice Opolskiej (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 32/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu funduszy strukturalnych, programów Unii Europejskiej oraz przedsięwzięć i inicjatyw europejskich w Politechnice Opolskiej).

Notatka dotycząca przedmiotowego konkursu - pobierz.