Strona główna

Horyzont 2020

Wspólne Centrum Badawcze - możliwości współpracy

Wspólne Centrum Badawcze - Joint Research Centre (JRC) jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, z siedzibą główną w Brukseli i koncentruje się na 6 obszarach tematycznych, wpisujących się w strategię Europa 2020, a także Europejską Przestrzeń Badawczą: 1. Unia Gospodarcza i Walutowa 2. Rynek wewnętrzny: wzrost, miejsca pracy, innowacje 3. Gospodarka niskoemisyjna i efektywne wykorzystanie zasobów (środowisko, zmiany  klimatu, energia, transport) 4. Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe 5. Zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i ochrona 6. Ochrona i bezpieczeństwo jądrowe.

Czytaj więcej...

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Participant Portal to strona przygotowana przez Komisję Europejską, którą polecamy zarówno doświadczonym uczestnikom programów ramowych, jak i tym, którzy stawiają pierwsze kroki w staraniach o finansowanie badań naukowych.

To specjalny portal dla uczestników, gdzie znajdą Państwo informację o tym, jak przygotować wniosek i ubiegać się o finansowanie badań UE; jak znaleźć konkurs i partnerów. Znajdą Państwo tam narzędzia, które umożliwią złożenie wniosku, a potem przygotowanie raportu.

Zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 zostały znacząco uproszczone w porównaniu z zasadami obowiązującymi w poprzednich programach ramowych, poprzez wprowadzenie m.in.:

 • jednego poziomu finansowania w projekcie dla wszystkich uczestników: podstawowy poziom finansowania dla projektów badawczo-innowacyjnych – do 100% kosztów kwalifikowanych, dla projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowanych (w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%)
 • stałego ryczałtu na koszty pośrednie w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych
 • kwalifikowalności podatku VAT, jeśli beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania
 • braku wymogu rejestracji czasu pracy osób pracujących wyłącznie w projekcie
 • szerszej akceptacji zwykłych praktyk księgowych beneficjenta
 • zasady, że czas od zakończenia konkursu do podpisania umowy grantowej nie przekracza 8 miesięcy
 • zmodyfikowanej strategii w zakresie audytów, nakierowanej na zapobieganie nadużyciom
 • zasady otwartego dostępu do publikacji naukowych.

W programie Horyzont 2020 utrzymane zostały generalne zasady uczestnictwa stosowane w poprzednich programach ramowych, tj.:

 • projekty będą realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych z programem ramowym
 • we wskazanych przypadkach projekty mogą być realizowane przez podmioty indywidualne: granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), niektóre działania Marii Skłodowskiej-Curie, instrument dla MŚP oraz działania koordynacyjne i wspierające (projekty CSA)
 • najlepsze projekty będą wybierane w drodze konkursowej
 • jakość projektów będzie oceniana przez niezależnych ekspertów podstawowe kryteria oceny  to doskonałość, oddziaływanie i implementacja (w przypadku grantów ERC – tylko doskonałość)
 • projekty muszą mieć wymiar europejski (European added value).

Zasady uczestnictwa

Jak przygotować dobry wniosek o grant ERC

Przygotowanie dobrego wniosku o grant ERC jest niełatwym zadaniem. Dzięki uprzejmości dr Karola Horodeckiego z Uniwersytetu Gdańskiego, którego wniosek o ERC Starting Grant przeszedł do drugiego etapu oceny, publikujemy poradnik, w którym autor zawarł wiele porad, sugestii i ostrzeżeń, pozwalających zwiększyć szanse na dobrą ocenę wniosku. Zapraszamy do lektury!