English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

12 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało komunikat o uruchomieniu programu „Premia na Horyzoncie 2", którego celem jest wsparcie finansowe podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki realizujących projekty w ramach:
programu ramowego Horyzont 2020, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach konkursu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”,
◾programu Euratom,
◾innych schematów wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze, pod warunkiem wykorzystywania w tych schematach zasad obowiązujących w ramach programu ramowego    Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
Środki finansowe przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu, a ich wysokość w złotych wynosi:
20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony wynosi do 1 000 000 euro,
25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony przekracza 1 000 000 euro
– oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony w przypadku, gdy podmiot uprawniony pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest podmiotem, w którym jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych przyznany w ramach programu Horyzont 2020.