English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

Z dniem 7 listopada 2016 r. wprowadza się zmianę w zasadach finansowania programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.

Dotychczasowe zasady ustanowionego z dniem 20 czerwca 2016 r. programu umożliwiały refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego poniesionych (czyli faktycznie wydatkowanych) w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na wybrane wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej.

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 7 listopada 2016 r. uzupełniające ogłoszenie Ministra z dnia 20 czerwca 2016 r. o naborze wniosków w ramach programu, precyzuje wprowadzone zmiany.

Wydłużeniu uległ również termin naboru wniosków, które przyjmowane będą do dnia 1 marca 2018 r.

Pełna informacja o zasadach programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”