English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Projektów Europejskich

KPK opublikowało przewodnik finansowo-prawny po programie Horyzont 2020, zapraszamy do lektury

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/poradnik_finansowo-prawny_H2020.pdf

Niniejszy raport zawiera statystyki dla 112 konkursów Programu Ramowego Horyzont 2020, przeprowadzonych przez Komisję Europejską od 13 grudnia 2013 roku i obejmuje złożone wnioski i projekty, dla których umowy o dofinansowanie zostały zawarte przed 15 lipca 2015r.

Pobierz Raport

Zapoznaj się z prezentacją dotyczącą zasad przyznawania premii na Horyzoncie

PREZENTACJA

MNiSW opublikowało długo oczekiwane zasady przyznawania premii na Horyzoncie oraz dofinansowania wkładu własnego do projektów międzynarodowych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2047/1
Polecamy lekturę i tych z Państwa, którzy realizują już granty zapraszamy do konsultacji ws. przygotowania wniosku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program „Premia na Horyzoncie”. Naukowcy starający się o finansowanie w ramach europejskiego programu „HORYZONT 2020” otrzymają dzięki niemu dodatkowe fundusze.

„HORYZONT 2020” to największy w historii program finansowania prac naukowo-badawczych w Europie. Jego budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Aby zwiększyć poziom uczestnictwa polskiego środowiska naukowego w tej inicjatywie, MNiSW przygotowało wsparcie finansowe na wynagrodzenia dla zaangażowanych w nią osób.

Kryteriami podziału środków w ramach „Premii” będą m.in. rola polskiego uczestnika w projekcie (koordynator lub partner) i tego, jaka kwota środków Unii Europejskiej przypada na polskiego uczestnika konsorcjum projektowego.

Jeżeli finansowanie ze środków UE wyniesie do 1 mln euro, wnioskodawca będzie premiowany kwotą równą 20 proc. przyznanych mu środków. Jeżeli finansowanie przekroczy milion euro – poziom premii sięgnie 25 proc. Dodatkowe wsparcie w wysokości 10 proc. już przyznanych środków otrzymają koordynatorzy projektów oraz jednostek naukowych, w których realizowane są granty Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.