Strona główna

Horyzont 2020

Ruszył program „Granty na granty”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła nabór wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r.

Pieniądze z grantu – nawet 30 tysięcy zł – mają pomóc w przygotowaniu wniosku o europejskie pieniądze. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. Jednostki naukowe mogą ubiegać się o przyznanie środków m.in. na pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku.

Program „Granty na granty” to kolejna inicjatywa resortu nauki, która wspiera aktywizację i skuteczność polskich naukowców w zdobywaniu europejskich grantów.

Na stronie MNiSW opublikowano pełną treść ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie środków finansowych na przygotowanie wniosków projektowych do programów badawczych Unii Europejskiej oraz komunikat o ustanowieniu programu „Granty na granty”.